Mobile Device Policy

Een policy is een beleidsdocument dat opsomt wat de doelstellingen, verwachtingen, aanbevelingen en regels zijn in het gebruik van mobiele toestellen, binnen het kader van de professionele organisatie. Belangrijk daarbij is dat dit niet alleen geldt voor de eindgebruikers. Ook de organisatie zelf dient zich te houden aan dit beleid.

Een noodzaak, geen optie...

Policy

Eigenaardig genoeg zijn er slechts weinig organisaties die een dergelijk document hebben opgesteld. In sommige gevallen zal dat zo zijn vanuit een overweging dat er geen nood is aan meer bureaucratie. Dat is een valabel argument, maar het gaat voorbij aan het feit dat een policy in de eerste plaats niet moet beschouwd worden als wetboek, maar wel als een businessplan dat in klare lijnen de weg aanduidt die de organisatie wil bewandelen op mobiel vlak.

Ook hier biedt SmartphoneHelp u de mogelijkheid een consistent document op te stellen, dat voor iedereen binnen de organisatie klaarheid verschaft. Laat het ook duidelijk zijn dat een goed opgestelde mobile device policy een meer dan ideale voorbereiding is op een gefundeerd enterprise mobility management project. Meer zelfs: een EMM project kan pas slagen met een goede mobile device policy als basis. Met SmartphoneHelp hebt u de garantie dat dit gebeurt met kennis van zaken.